Adrese: Floresti, str. Avram Iancu 454 si str. Eroilor 380

Politica privind protectia datelor personale

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DECLARATIA OPERATORULUI S.C. VIALIN INVEST S.R.L. REFERITOARE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul prezentei declaratii, dorim sa va facem cunoscut faptul ca in calitate de operator de date cu caracter personal, respectam legislatia din domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in speta Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679.
Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam si prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transmitem date cu caracter personal catre parteneri, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens.
In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente oferte.
OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este societatea VIALIN INVEST S.R.L., cu sediul in Com. Floresti, str. Sub Cetate, nr. 222, ap.1, jud. Cluj.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
 • Informatii de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax, adresa de corespondenta electronica, cod numeric personal, data nasterii/varsta;
 • Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu S.C. VIALIN INVEST S.R.L. sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: fi instructiuni acordate, plati efectuate, orice alte informatii privind accesarea unor oferte ale S.C. VIALIN INVEST S.R.L.;
LEGALITATEA SI SCOPUL PRELUCÃRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
In conformitate cu prevederile exprese ale Regulamentului, prelucrarea datelor cu caracter personal de catre operator, este legala numai daca si in masura in care situatiei concrete ii este aplicabila cel putin una dintre conditiile de mai jos:
 • persoana vizata si-a dat consimtamântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
 • prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci când persoana vizata este un copil.
De asemenea, in temeiul consimtamântului dumneavoastra liber, expres si neechivoc exprimat, va putem transmite diverse comunicari prin canalele de comunicare agreate, pentru a va tine la curent cu privire la ultimele oferte in
domeniul nostru de referinta, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele, evenimentele si proiectele noastre.

COMUNICAREA DATELOR PERSONALE ALE PERSOANELOR BENEFICIARE ALE BUNURILOR/SERVICIILOR ACHIZITIONATE DE LA OPERATORUL S.C. VIALIN INVEST SRL

Operatorul S.C. VIALIN INVEST SRL este autorizat de catre beneficiarul bunurilor/serviciilor achizitionate de la operator, dupa momentul exprimarii consimtamântului in mod expres si neeachivoc, sa transmita datele cu caracter personal necesare indeplinirii contractului, catre autoritati publice sau entitati indicate de dvs., (care pot fi : clientii nostri, notari publici sau o terta parte implicata), sau alte entitati in contextul furnizarii bunurilor/serviciilor ( de ex. furnizori de mobilier, aparatura casnica, magazine specializate care furnizeaza bunuri specifice constructiilor, etc ).
TRANSFERUL IN STRAINATATE A DATELOR COLECTATE DE LA BENEFICIARII BUNURILOR/SERVICIILOR NOASTRE:
Operatorul S.C. VIALIN INVEST SRL, in scopul indeplinirii contractului incheiat cu beneficiarii bunurilor/serviciilor achizitionate/prestate de societatea noastra, sau in alte scopuri legale, poate sa transfere date cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurând un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile descrise mai sus.
In situatii exceptionale, daca este necesar asigurarii serviciilor S.C. VIALIN INVEST SRL, pentru scopurile antementionate, putem transfera datele cu caracter personal furnizate, in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurând un nivel adecvat de protectie.
Vom realiza demersurile necesare ca aceste transferuri internationale sa fie efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: dpo@optimuscity.ro.
Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastra ni le furnizati.

TIMPUL DE PASTRARE AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE?

S.C. VIALIN INVEST SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor interne de arhivare).
Operatorul S.C. VIALIN INVEST SRL va inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare prin raportare la scopurile colectarii, ori atunci când se retrage consimtamântul, precum si atunci când:
 • nu mai exista motive legitime care justifica prelucrarea in continuare de catre S.C. VIALIN INVEST SRL (inclusiv obligatia legala a operatorului de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau
 • daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.
DREPTURILE BENEFICIARILOR BUNURILOR/SERVICIILOR ACHIZITIONATE DE LA OPERATORUL S.C. VIALIN INVEST SRL
IN DIRECTA LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
REGULAMENTUL 2016/679 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI, din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), statueaza in cuprinsul art. 13 – 22, drepturile persoanei fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Astfel, Regulamentul stabileste in favoarea persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal urmatoarele drepturi generale:
 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul de stergere a datelor sau ”dreptul de a fi uitat”
 • Dreptul de a restrictiona procesarea
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la obiectie
 • Drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare.
In masura in care apreciati necesar si doriti sa va fie furnizate mai multe informatii, va adresam solicitarea de a ne contacta la punctul de lucru al operatorului situat in Com. Floresti, strada Avram Iancu, nr. 222, ap.1, jud. Cluj, ori la adresa de e-mail: dpo@optimuscity.ro.
Pentru a fi in masura sa ne conformam obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne-au fost furnizate, atunci când va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, va vom solicita sa va dovediti identitatea, calitatea, precum si documentul in temeiul caruia va exercitati aceste drepturi.
Va aducem la cunostinta ca vom lua in considerare orice solicitari sau plângeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege.
Daca raspunsul nostru nu satisface cerintele dumneavoastra sau considerati ca prelucrarea datelor colectate este realizata cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.
 

3 Blocuri

Locatie avantajoasa

Apartamente si birouri de vanzare Cluj

Configurare flexibila

6 Etaje

Materiale de calitate

© 2016 Optimus City. Webdesign by Softimpera

politica-de-confidentialitate

Parerea ta conteaza!

Te rugam sa ne spui parerea ta, orice fel de feedback este apreciat.
Enter code:

×